ŽUPNE OBAVIJESTI (25. srpnja 2021.)

Nedjelja (25. 7.) 17. nedjelja kroz godinu

8:00 h

11:00 h

Ponedjeljak (26. 7.) – Sveti Joakim i Ana

7:00 h Za + Janju Anđelić i ostale ++.

Utorak (27. 7.)

7:00 h Za + Juru Rašića i ostale ++.

Srijeda (28. 7.)

7:00 h Za ++ Nikolu, Stanka, Janju i Ružu Rajič.

Četvrtak (29. 7.)

7:00 h Za + Đuru, Božu Jurković i ostale ++.

19:30 h Euharistijsko klanjanje.

Petak (30. 7.)

7:00 h Za ++ Ivana, Grgu i Božicu Rajič.

Subota (31. 7.)

7:00 h Anka Jurica za obitelj.

Nedjelja (1. 8.) 18. nedjelja kroz godinu

8:00 h

11:00 h

U sljedećem tjednu urediti crkvu obitelji: Drage Udženije, Blaženka Matića, Zorana Falaka i Božane Falak. Zahvaljujem onima koji su uredili crkvu u proteklom tjednu.

  1. Navještaj vjenčanja: Smiljan Kolovrat i Ilijana Šljivić.