Na prijedlog načelnika općine Čapljina dr. Smiljana Vidića Općinsko vijeće je usvojilo odluku o načinu i uvjetima dodjele na korištenje građevinskog zemljišta označenog kao katastarska čestica 202/1 katastarske općine Hotanj. Odluka je prihvaćena kao nešto što će donijeti veliki napredak u daljnjem razvoju čapljinske općine, a osobito novog zapošljavanja.

”Cilj je poticanje izgradnje gospodarskih građevinarskih objekata u kojima bi se obavljala proizvodna djelatnost, tl omogućilo bi se otvaranje novih produktivnih radnih mjesta. Manjom naknadom za dodijeljeno građevinsko zemljište žele se privući potencijalni ulagači u proizvodne gospodarske objekte. Kriterij za utvrđivanje prvenstva su planirani broj novih proizvodnih radnih mjesta i brzina stavljanja u finkciju objekata. Odnosi između općine i korisnika zemljišta bi se detaljnije precizirali posebnim ugovorom a sve kako ne bi došlo do zloporabe u korištenju dodijeljenog zemljišta. Ovo je svakako jako vrijedan dokument kojim prije svega uvodimo reda u oblasti dodjele građevinskog zemljišta, a osobito je važno otvaranje proizvodnih radnih mjesta” – pojašnjava načelnik Vidić te dodaje kako se neće dogiditi situacija u kojoj će netko dobiti na korištenje građevinsko zemljište, a da ne izgradi ništa od objekata i ne stvori proizvodna mjesta.

Za dodijeljeno građevinsko zemljište na korištenje radi građenja fizička i pravna osoba dužna je platiti naknadu koja iznosi 1 (jednu) konvertibilnu marku za četvorni metar, i utvrđuje se rješenjem o dodjeli tog zemljišta. Građevinsko zemljište dodjeljivat će se na korištenje na osnovi javnog poziva prema pravilma utvrđenim ovim dokumentom. Javni poziv i prijedlog za dodjelu utvrdit će Služba geodetskih i imovinsko-pravnih poslova Općine Čapljina.

Očekivati je da će ova usvojena odluka o dodjeli na korištenje građevinskog zemljišta naići na plodno tlo kod potencijalnih gospodarskih subjekata koji bi izgradnjom objekata znatno doprinijeli otvaranju proizvodnih radnih mjesta u Općini. To je važno zbog činjenice da su se svih prethodnih godina u cijeloj regiji više  otvarala tzv. uslužna radna mjesta koja uostalom i servisiraju sve uslužne i druge djelatnosti.

 

Frano Matić | Večernji list

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>