Nakon što je tijekom vikenda požar uništio 80% močvarnog staništa u Parku prirode Hutovo blato, WWF, jedna od najvećih i najuglednijih svjetskih nezavisnih organizacija za zaštitu prirode, izražava svoju duboku zabrinutost zbog utjecaja na prirodu i ljude u tom području te poziva vlasti da provedu hitne mjere sanacije i mjere za sprječavanje ovih vrsta nesreća u budućnosti.

 

„Ono što vidimo u Hutovom blatu je ekološka katastrofa u kojoj je uništeno 80% staništa ptica i sisavaca Svitavskog područja. Tijekom i nakon požara, WWF je bio u stalnoj komunikaciji sa upravom Hutovog blata, a sada pokušavamo procijeniti štetu i pronaći najprikladnija rješenja kako bi se rehabilitiralo uništeno područje,“ rekao je Zoran Mateljak, WWF-ov koordinator u Bosni i Hercegovini.

Zahvaljujući izvanrednoj biološkoj raznolikosti koja se rasprostire na oko 8000 hektara, Park prirode Hutovo blato je prepoznato kao močvara od međunarodne važnosti u sklopu Ramsarske konvencije. Osigurava staništa za oko 200 vrsta ptica koje na tom području žive, odmaraju se ili provode zimu. Također je važno stanište riba i dom više endemskih ribljih vrsta, kao što su zubatak i podustva.

„Ovo je jedan od najvećih požara u povijesti područja Hutovog blata sa velikim gubicima biljnog i životinjskog svijeta. Zajedno sa upravom Parka prirode više puta smo izrazili našu zabrinutost nad nedovoljnom brigom nadležnih institucija  za zaštitu Hutovog blata. To je dovelo do pada kvalitete zaštite i kontrole aktivnosti u Parku. Ponovno pozivamo ka rješenju pitanja održivog financiranja zaštite, kako bi se osigurali najbolji standardi upravljanja, kakve Hutovo blato i zaslužuje“, dodao je Zoran Mateljak.

WWF će nastaviti raditi u smjeru pronalaženja najboljih načina upravljanja vodama donjeg sliva Neretve i Trebišnjice, kako bi se očuvale močvare Hutovog blata i njegove ekološke funkcije kao što je opskrba i pročišćavanje voda te sprečavanje salinizacije podzemnih izvora.

 

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>