Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o osnivanju Povjerenstva za koordinaciju potpore i financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini za 2011. godinu. Povjerenstvo je raspisalo Javni natječaj za prikupljanje ponuda za financiranje obrazovnih, kulturnih, znanstvenih i zdravstvenih programa i projekata od interesa za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini.

1. VRSTA FINANCIJSKE POTPORE

Registrirane pravne osobe sa sjedištem u Bosni i Hercegovini mogu podnijeti prijave za dobivanje financijske potpore za provedbu prioritetnih programa i projekata koji nadopunjuju i proširuju zadovoljavanje općih i javnih potreba Hrvata u Bosni i Hercegovini kao što su:

–    obnova, izgradnja i opremanje obrazovnih ustanova (od osnovne škole do sveučilišta) te izrada programa i projekata za izvođenje nastave na hrvatskom jeziku
–    nabava knjiga i časopisa hrvatskih nakladnika za škole i narodne knjižnice te potpora nakladničkoj djelatnosti u izdavanju djela od temeljne vrijednosti za nacionalnu kulturu i časopisa od kulturološkog značenja
–    programi i projekti zaštite, očuvanja i obnove kulturnih dobara
–    obnova, izgradnja i opremanje ustanova kulture
–    potpora muzejsko-galerijskoj i likovnoj djelatnosti te kulturno-umjetničkom amaterizmu s ciljem očuvanja hrvatske kulture i etno-baštine
–    potpora javnim glasilima na hrvatskom jeziku
–    izgradnja, obnova i opremanje zdravstvenih ustanova te nabava opreme za liječenje, zaštitu i očuvanje zdravlja.

Iz ovih sredstava nije predviđeno financiranje:

– programa i projekata prijavljenih od organizacija ovisnih o bilo kojem političkom usmjerenju ili stranci
– programa i projekata koji se odnose na jednokratne manifestacije kao npr. konferencije, okrugle stolove, seminare, proslave obljetnica i sl.
– programa i projekata koji imaju tržišno usmjerenje.

2. UVJETI PRIJAVE

Za ostvarivanje prava na financijsku potporu zainteresirane pravne osobe moraju ispunjavati sljedeće uvjete:

– biti registrirane i djelovati na području Bosne i Hercegovine, što dokazuju ovjerenom preslikom sudskog registra
– svojim djelovanjem promicati interese i zaštitu Hrvata u Bosni i Hercegovini.

3. POTREBNA PROJEKTNA DOKUMENTACIJA

Program i projekt koji se prijavljuje za dobivanje financijske potpore mora sadržavati sljedeće:

– ispunjen izvornik prijavnog obrasca
– ovjerena preslika rješenja o registraciji, te njegove izmjene ukoliko ih je bilo
– financijski dio programa / projekta s detaljnim troškovnikom u kunama.

4. NAČIN PRIJAVE

Prijavu programa i projekta na prijavnom obrascu s traženom dokumentacijom potrebno je dostaviti isključivo poštom na adresu: Ministarstvo vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske, Nikole Šubića Zrinskog 7-8, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, s napomenom “za Javni natječaj”.

Prijavni obrazac se nalazi na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (www.mvpei.hr).

5. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

Rok za podnošenje prijava programa i projekata za financijsku potporu iz sredstava Državnog proračuna RH za 2011. godinu, sukladno uvjetima ovog Natječaja, je 30 dana od dana objave u jednom javnom glasilu u Republici Hrvatskoj (“Vjesnik”) i Bosni i Hercegovini (izdanje “Večernjeg lista” za Bosnu i Hercegovinu) te na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (www.mvpei.hr). Natječaj je otvoren zaključno s danom 16. kolovoza 2011. godine.

6. NAČIN OBJAVE PRIHVAĆENIH PROGRAMA I PROJEKATA

Vlada Republike Hrvatske će na temelju prijedloga Povjerenstva donijeti Odluku o raspodjeli sredstava za prihvaćene programe i projekte. Odluka će biti objavljena u “Narodnim novinama” i na internetskoj stranici Ministarstva vanjskih poslova i europskih integracija Republike Hrvatske (www.mvpei.hr).

Pravne osobe dužne su potpisati ugovor o financijskoj potpori za provedbu programa i projekata za 2011. godinu s nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske, te financijska izviješća o utrošenim sredstvima dostaviti ministarstvima s kojima je potpisan ugovor.

 

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>