Vlada Federacije utvrdila mišljenje o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama

novcanikeuriVlada Federacije BiH danas je na sjednici u Sarajevu utvrdila mišljenje na Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama u organima vlasti FBiH, koji je u parlamentarnu proceduru uputio Klub zastupnika SBB-a u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH.

U mišljenju se navodi da je Vlada Federacije BiH 3. travnja 2014. godine prihvatila predložene mjere iz dokumenata Saveza samostalnih sindikata BiH ‘Prijedlog mjera za prevazilaženje teške ekonomsko-socijalne situacije u FbiH’ i ‘Prijedlog mjera za izlazak iz ekonomske i društvene krize’ Udruženja poslodavaca BiH, koje su postale sastavni dio Programa rada Vlade Federacije BiH za 2014. godinu.

U ovim prijedlozima mjera sadržan je i prijedlog za ukidanje naknade plaće izabranim dužnosnicima i njihovim savjetnicima nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za mirovinu, što je regulirano odredbom člana 11. Zakona o plaćama i naknadama.

Iz tog razloga, Vlada FBiH je utvrdila mišljenje da može prihvatiti kao opravdan prijedlog za donošenje Zakona o izmjenama Zakona o plaćama i naknadama, kojim se ukida naknada plaće izabranim dužnosnicima i njihovim savjetnicima nakon prestanka obavljanja javne funkcije, a do zasnivanja novog radnog ili ugovornog odnosa ili do ispunjavanja uvjeta za penziju.

Vlada je danas, također, donijela zaključak kojim je zadužila resorna federalna ministarstva da, o okviru svojih nadležnosti, pripreme izmjene propisa iz ove oblasti, kako bi bili usuglašeni s ovim zakonom, priopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.

bljesak.info