Korištenjem bilo kojeg dijela visici.com portala automatski prihvaćate sve uvjere i pravila korištenja. Ni jedan dio visici.com portala se ne smije koristiti u nezakonite svrhe!

Vijesti, slike, sadržaj portala visici.com

Svi sadržaji koji su vlasništvo visici.com portala dostupni su za preuzimanje i dijeljenje bez dozvole izdavača i kontakta uredništva portala. Dozvoljeno je preuzimanje originalnih slika, video sadržaja i ostalih informacija bez kontakta uredništva ali uz obavezno navođenje POTPISA izvora odakle je sadržaj preuzet (visici.com) i bez uređivanja fotografija (bez uklanjanja watermarka). U slučaju neovlaštenog objavljivanja u komercijalne svrhe, portal visici.com će pokrenuti sve pravne korake za zaštitu svojih prava.

Sve potrebne informacije, ili ako smatrate da je došlo do povrede autorskih prava na portalu, možete obavijestiti visici.com portal na email adresi redakcija@visici.com.

Komentari na člancima

Svi komentari na visici.com portalu nisu stavovi samog portala, svi upisani komentari izražavaju osobna mišljenja njihovih autora! visici.com portal zadržava pravo da obriše i uredi komentare koji se ne slažu sa uvjetima i pravilima korištenja. visici.com portal nije dužan da briše sve komentare koji krše pravila. Kao čitatelj vijesti, prihvaćate da među komentarima mogu biti pronađeni sadržaji koji mogu biti u suprotnosti sa vašim vjerskim, moralnim i drugim načelima i uvjerenjima. visici.com portal nije odgovoran za lažiranje profila u svrhu postavljanja komentara.

visici.com portal zadržava pravo promjene ili ukidanja (privremeno ili trajno) bilo kojeg sadržaja ili usluge bez prethodne najave. visici.com ne snosi nikakvu odgovornost za eventualnu štetu nastalu promjenom ili ukidanjem nekog sadržaja ili usluge. 

Pravila i uslovi korištenja visici.com portala su podložni promjenama i dopunama, a važećom verzijom se smatra ona koja je trenutno izložena na visici.com portalu. (Zadnja izmjena: 01.01.2014.)