Srijeda (10. travanj) – Uskrsna ispovijed u našoj župi

Srijeda (10. 04.) – Uskrsna ispovijed u našoj župi

8:30 h Za + Cvijetu Menalo.

15:00 h Za + Mariju Rajič.

17:00 h Za + Dragana Ivankovića.