Sporazum za rast i zapošljavanje: Radionica za mladež političkih stranaka

34ldU8N7_Untitled_475_316_85_s_c1Primarni cilj prošlotjedne radionice pod nazivom „Sporazum za rast i zapošljavanje –naglasak na nezaposlenost mladih i perspektive u BiH“, održane u Konjicu od 21.  do 23. siječnja, jeste jačanje svijesti i znanja među mladim članovima domaćih političkih stranaka kroz diskusiju o procesu integracija Bosne i Hercegovine u Europsku uniju i planu reformi u okviru Sporazuma za rast i zapošljavanje s predstavnicima Ureda specijalnog predstavnika Europske unije.

Radionicu je financirao Ured specijalnog predstavnika Europske unije, a realizirao Centar za promociju civilnog društva, uz sudjelovanje 35 predstavnika iz 17 političkih stranaka iz cijele Bosne i Hercegovine.

Tijekom plenarnih sesija, sudionici su imali priliku da se upoznaju s ključnim aspektima procesa integracija BiH u EU, reformama predloženim u Sporazumu za rast i zapošljavanje, novim programom Europske unije za reforme, kao sa i izazovima vezanim za nezaposlenost mladih i političkom kulturom dijaloga.

Održana su četiri okrugla stola gdje su mladi članovi političkih stranaka aktivno dali doprinos u pronalaženju rješenja za predstavljene probleme.

Predviđeno je da konačni rezultat projekta bude dokument o politikama koji će se izraditi do sredine veljače na temelju diskusija tijekom radionice.

pogled.ba