Potpisan sporazum između HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 o zajedničkom djelovanju

Danas su u Središnjici HDZ-a 1990 u Mostaru izaslanstava HDZ-a 1990 i HDZ-a BiH, predvođenih predsjednicima Božom Ljubićem i Draganom Čovićem potpisali sporazum između ovih stranaka o zajedničkom djelovanju. jedinicu s hrvatskom većinom koja će imati zakonodavnu, izvršnu i sudbenu vlast.

 

Predsjednik HDZ-a 1990 Božo Ljubić izjavio je kako je hrvatska pozicija u BiH ugrožena ustavnim rješenjima iz Daytona, neprincipijelnim promjenama toga sporazuma i političkom praksom, što je eskaliralo na ovim izborima kada je, po Ljubićevim riječima, bošnjačkim glasovima po drugi put izabran hrvatski predstavnik u Predsjedništvu BiH, a srpskim glasovima potpredsjednik Republike Srpske iz reda hrvatskog naroda.
“To je razlog okupljanja legitimnih hrvatskih političkih predstavnika oko vrijednosti načela zaštite hrvatskih nacionalnih interesa. Ovaj sporazum je upravo to – nastojanje da se kroz predstojeću ustavnu reformu izborimo za ravnopravnost, kako teritorijalnom tako i u institucionalnom pogledu, što naravno podrazumijeva federalnu jedinicu s hrvatskom većinom”, istaknuo je Ljubić.

Sporazumom je predviđeno da se u procesu pregovora o ustavnim reformama potpisnici pridržavaju osnova i načela Kreševske deklaracije, te da zastupaju što širi nacionalni konsenzus i uključivanje ostalih legitimnih hrvatskih političkih predstavnika s ciljem ostvarenja vitalnih nacionalnih interesa u skladu sa Sporazumom.

Također, u Sporazumu se navodi kako će se strane zalagati za izmjenu Izbornog zakona kako bi se osigurao izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima i na svim razinama vlasti u BiH.

foto: bljesk info
Predsjednik HDZ-a BiH Dragan Čović ocijenio je da je Sporazum između dva HDZ-a “ogroman iskorak” u stabilizaciji BiH te da on građanima BiH nudi potpuno drugačiju perspektivu.
“Želimo europsku BiH, moderno organiziranu BiH, demokratsku BiH, u kojoj će ustavno biti osigurana prava sva tri naroda i svakog građanina na potpuno identičnim načelima”, naglasio je Čović.

Kada je u pitanju sudjelovanje HDZ-a BiH i HDZ-a 1990 u vlasti, Sporazumom je predviđeno da se razgovori o toj temi nastave na temelju usuglašenih načela nakon što sporazum prihvate stranačka tijela.

(Fena)

Donosimo cijeli sporazum:

Svjesni presudnog, povijesnog vremena za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini u kojoj predstoje pregovori o provedbi ustavnih promjena;

Opredijeljeni da jedinstvom hrvatskog naroda na cijelom području Bosne i Hercegovine osiguramo punu ustavnu i institucionalnu jednakopravnost hrvatskog naroda sa druga dva naroda u demokratskoj i europski opredijeljenoj Bosni i Hercegovine, te
Vođeni načelima suradnje i izgradnje međusobnog povjerenja HDZ BiH zastupana po predsjedniku Dr. Draganu Čoviću i HDZ 1990 zastupana po predsjedniku Dr. Boži Ljubiću potpisuju sljedeći:
SPORAZUM
Članak 1.
Načela reforme Ustava BiH
Strane se obavezuju da će se u procesu pregovora o ustavnim reformama pridržavati osnova i načela Kreševske deklaracije. Osigurati apsolutnu ustavnu jednakopravnost hrvatskog naroda s druga dva konstitutivna naroda u BiH u teritorijalnom i institucionalnom pogledu.

Strane su suglasne da se ovakva ustavna jednakopravnost hrvatskog naroda može osigurati samo reformom ustava i novom teritorijalnom organizacijom koja će uključivati utemeljenje federalne jedinice s hrvatskom većinom koja će u sebi sadržavati trodiobu vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudbenu.

Članak 2.
Načela Izbornog zakona u BiH

 

 

 Strane se obavezuju da će se zajedničkim usuglašenim djelovanjem zalagati za izmjenu Izbornog zakona koji će hrvatskom narodu u BiH osigurati izbor legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u svim tijelima i na svim razinama vlasti u BiH.

 

 

Članak 3.
Načela provedbe izbornih rezultata postignutih na općim izborima 3. listopada 2010. godine.

 

 

 Nakon prihvaćanja ovog sporazuma na stranačkim tijelima strane potpisnice će nastaviti dogovore oko sudjelovanja na vlasti na svim razinama na temelju usuglašenih načela.

 

 

Članak 4.
Odnos prema drugim političkim strankama i ostalim relevantnim subjektima u BiH
Strane potpisnice će koordinirano i usuglašeno zastupati interese definirane ovim sporazumom u kontaktima i susretima sa drugim političkim strankama.

 

 

Članak 5.
Strane potpisnice su se usuglasile zastupati što širi nacionalni konsenzus i uključivanje ostalih legitimnih hrvatskih političkih predstavnika s ciljem ostvarenja vitalnih nacionalnih interesa u skladu s ovim Sporazumom.

 

 

Članak 6.
Realiziranje sporazuma

 

 

 Po potpisivanju ovog Sporazuma, strane u Sporazumu se obavezuju da će koristiti sva politički i institucionalno raspoloživa i legitimna sredstva kako bi u potpunosti osigurale realizaciju ovog Sporazuma.

 

 

Članak 7.
Završne odredbe

 

 

 Ovaj je Sporazum sačinjen u dva istovjetna primjerka od kojih svaka od strana zadržava po 1 ( jedan ).
Sporazum stupa na snagu odmah po njegovu potpisivanju.

Sve eventualne izmjene i dopune ovog Sporazuma strane će dogovoriti izravno i konsenzusom, te će iste potom biti uvrštene u ovaj Sporazum kao dodatak istom.
U Mostaru, 12. studenog 2010. godine

dr. Dragan Čović i dr. Božo Ljubić
 
foto:bljesak info
izvor:bljesak info