Pomozimo onima kojim je potrebno

Nedjelja Caritasa u BiH ove se godine obilježava 12. 12. 2010. godine i Caritas Biskupske konferencije BIH po prvi put pokreće javnu akciju prikupljanja sredstava za potporu socijalnim i humanitarno-kartitativnim projektima u Bosni i Hercegovini.

Javnom akcijom se želi animirati gospodarstvenike, organizacije, institucije kao i pojedince kako bi potpomogli programe i projekte za socijalno ugrožene i iskuljučene osobe u BiH.

Mreža Caritasa u BiH kroz različite aktivnosti, projekte i institucije danas skrbi za stare, teško bolesne, osobe s posebnim potrebama, ekonomsko siromašne, usamljene i napuštene, žrtve rata, djecu i mlade, studente, prognanike i povratnike, oboljele od PTSP-a, udruge civilnog društva. O kvaliteti naših aktivnosti najbolje govore sami korisnici, za mnoge od njih Caritasovo osoblje je prvo, a često i jedino, koje pokušava iznaći rješenja za njihove poteškoće. U našem djelovanju, jedno od ključnih načela, je da se čovjek u punini nalazi u središtu našeg djelovanja. Dosadašnje Caritasovo djelovanje se financiralo većinom zahvaljujući pojedincima i organizacijama / poduzećima iz inozemstva. Iako smo uspjeli uspostaviti relativno dobre odnose s nadležnim vladinim tijelima u BiH još uvijek ne možemo očekivati značaju financijsku potporu.

Godina 2011. je proglašena godinom Volontarijata. U Poslanici Biskup Franjo Komarica potiče sve mlade ljude da se što više uključuju u činjenu dobrih djela.
„Naše životno opredjeljenje treba biti dragovoljno, svakodnevno stavljanje sebe na raspolaganje da drugome pomognemo, ne iz nekog koristoljublja nego iz ljubavi da budemo na usluzi drugome.“

Pomozite u potrebama jedni drugima i tako ćete ispuniti zakon Kristov! (usp.Gal.6,2)

• Pozvani smo jedni drugima pomoći u duhovnim ili tjelesnim potrebama.
• Samo konkretnim djelima ljubavi mi kršćani možemo naviještati dragocjenu kršćansku poruku svojim suvremenicima i sugrađanima.
• Volontarijat bi za kršćanina trebao biti životno opredjeljenje, stil života.
• Kroz volontarijat svaki pojedinac može utjecati na društvene promjene.
• Volontirajući razvijamo naše vještine, proširujemo svoje znanje.
• Možemo steći nova iskustva, upoznati nove ljude, kulture i mjesta.
• Kada pomažemo drugima, volntirajući mi postajemo korisni, uočljivi, sretni.
• Volontarijat je način da pametno i korisno ispunimo svoje slobodno vrijeme.
• Volontarijat se može na različite načine, darivajući za druge vrijeme, znanje, savjet, osmjeh, novac…
… ili darivajući samoga sebe.

„Sanjao sam da bi život trebao biti radost. Probudio sam se i shvatio da je život služenje. Radio sam i uvidio da je u služenju radost“. (Tagore)