Poljoprivreda

Pojava niskih temperatura, leda i vrućih, suhih ljeta ne utječe bitno na aktivnost stanovnika da se bave poljoprivredom tijekom cijele godine. Na poljoprivrednu proizvodnju utječe struktura posjeda, vlasnički odnosi,  te društveno uređenje. Za razvoj poljoprivrede pored društveno-gospodarskih važni su i fizičko-geografski uvjeti. Povoljni klimatski, reljefni, pedološki i hidrogeološki uvjeti stvorili su na ovom području uvjete za razvoj velikog broja raznih poljoprivrednih kultura. Ovo je područje ranih poljoprivrednih kultura plasteničkog tipa proizvodnje (rajčica, paprika, salata, kupus, krastavci), zatim je zastupljeno vinogradarstvo,  nekada i uzgoj duhana. Također je i uzgoj cvijeća aktualan.