Počitelj i Međugorje se povezuju autocestom

medjugorje-pocitelj-dionicaJP Autoceste FBiH d.o.o. Mostar je dana 19. prosinca 2014. godine objavilo međunarodni poziv za dostavljanje aplikacija u postupku predkvalifikacije za izgradnju i nadzor nad izgradnjom dionice Počitelj – Bijača, poddionica Počitelj – Međugorje. Poziv će biti otvoren do kraja siječnja 2015. godine.

”Na ovoj poddionici će se graditi najduži most Počitelj na Koridoru Vc koji je dug 975 i visok 85 metara, sa monolitnim stubovima te rasponskom konstrukcijom među stubovima od 147 metara. Most se nalazi sjeverno od grada Počitelja na poddionici autoceste Koridora Vc Počitelj – Međugorje i spaja dvije obale rijeke Neretve, prelazi preko magistralnog puta M17, željezničke pruge i lokalne ceste”, izjavio je direktor JP Autoceste FBiH Ensad Karić.

Poddionica Počitelj – Međugorje je ukupne dužine deset kilometara.

Sredstva za izgradnju ove dionice osigurana su iz sredstava Europske investicijske banke (EIB).

Ugovor za izgradnju i nadzor nad izgradnjom ove dionice potpisat će se u prvoj polovini slijedeće godine. Rok za završetak izgradnje autoceste na Koridoru Vc poddionica Počitelj – Međugorje je 30 mjeseci.

Ovo je nastavak izgradnje novog investicionog ciklusa autoceste na Koridoru Vc ukupne dužine 80 kilometara. Izgradnjom ove poddionice povezuju se gradovi Počitelj – Međugorje s granicom s Hrvatskom, priopćeno je iz JP Autoceste.

bljesak.info