Na temelju članka 12. i 13. Odluke o davanju novčane potpore studentima na području općine Čapljina Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima, raspisuje natječaj za dodjelu novčane potpore studentima na području općine Čapljina Pravo sudjelovanja na natječaju imaju svi studenti koji imaju prebivalište na području općine Čapljina, pod uvjetom da ne ostvaruju stipendiju ili kredit od drugih subjekata.
Uz prijavu student treba priložiti:
a) uvjerenje o upisanom fakultetu sa navedenom godinom studija ili semestrom studija;
b) ovjeren preslik osobne iskaznice;
c) uvjerenje o uspjehu studenta na prethodnoj godini studija (samo za studente čiji je prosjek ocjena od 4,00 na više);
d) kućnu listu-sa dokazom o redovitom školovanju članova sa kućne liste (ako ih ima na školovanju);
e) uvjerenje o stradalništvu u Domovinskom ratu-uvjerenje da je roditelj studenta poginuo-izdanu od Ureda za pitanje branitelja.

Prijave sa dokumentima slati na adresu:

 

Općina Čapljina;  sa naznakom ”Povjerenstvo za dodjelu novčane potpore studentima” – Trg kralja Tomislava ; ili izravno predati u zgradu Općine – Centar za usluge građanima (šalter sala).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.

Natječaj ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja.


Napomena:

Ovaj natječaj se ne odnosi na studente koji već primaju novčanu potporu od Općine. Takvi studenti su dužni do 15.studenog 2010.godine priložiti u zgradu Općine,ured broj 23,samo uvjerenje o upisu u narednu godinu studija.

 

Ured načelnika općine Čapljina

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>