Nastavne jedinice odnose se i na učenike centralne škole Višići i na učenike Područne škole Domanovići.

Online nastavne jedinice od 15. do 20. ožujka

Online nastavne jedinice od 30. ožujka do 03. travnja

Online nastavne jedinice od 06. do 08. travnja

Online nastavne jedinice od 20. do 24. travnja

Online nastavne jedinice od 27. do 30. travnja

Online nastavne jedinice od 04. do 08. svibnja

Online nastavne jedinice od 11. do 15. svibnja

Online nastavne jedinice od 18. do 22. svibnja

Online nastavne jedinice od 25. do 29. svibnja