Općina Stolac preuzela ključeve obnovljenih objekata

XVeiQTtB_starine_475_316_85_s_c1U utorak (03. ožujka 2015.) u Sarajevu je potpisana primopredaja ključeva obnovljenih objekata između Općine Stolac, Federalnog ministarstva kulture i sporta i Federalnog zavoda za zaštitu spomenika. Naime, projektom Arch-Stolac koji se od 2011. do  2013. godine realizirao u Stocu, obnovljeni su brojni objekti kulturno-povijesne baštine.

Projekt Arch – Stolac je obnovio tvrđavu Vidoški grad, Šarića kuću, tri kamena mosta na rijeci Bregavi, te četiri mlinice. Projekt je financiran uz podršku Europske unije, a u ime Vlade Federacije Bosne i Hercegovine, implementiralo Federalno ministarstvo kulture i sporta, te uz suradnju općine Stolac.

Ovim činom primopredaje u potpunosti je završen ovaj vrlo uspješan projekt. Općina Stolac namjerava preko svoje Javne ustanove „Radimlja“, koja ima za cilj promociju turizma i zaštitu kulturno-povijesnog i prirodnog naslijeđa, razvijati turizam u Stocu. Upravo bi ovi obnovljeni spomenici, uz nekropolu stećaka Radimlju i helenistički grad Daorson, trebali biti prepoznatljivi simboli grada na Bregavi, i kao takvi veoma atraktivni za turiste. U bližoj budućnosti planira se ove objekte staviti u turističko-edukativnu funkciju.

pogled.ba