Održana 14. sjednica OV Čapljina

Vijece5Općina Čapljina je u razdoblju od 1-og siječnja do 30-og rujna, ostvarila ukupne prihode proračuna, u iznosu od 5.733.924 marke, što je 53,63 posto u odnosu na plan za 2014-tu godinu. Podsjećamo, proračun je planiran u iznosu od 10.691.750 maraka. U istom razdoblju ostvareni rashodi iznosili su 5.797.752 marke što iznosi 65,57 posto planiranog. Dakle, rashodi za devet mjeseci bili su dvije trećine planiranih na godišnjoj razini i za šezdesetak tisuća maraka bili su veći od prihoda.

Ostvareni kapitalni primici proračuna za devet mjeseci bili su oko 298.000 maraka i dostigli su 99 posto planiranih, dok su kapitalni izdaci iznosili oko 483.000 ili 56 posto planiranih.

Punjenje proračuna po osnovu poreznih prihoda, bilo je znatno bolje nego neporeznih. Tako su u razdoblju siječanj – rujan, ove godine, porezni prihodi ostvareni u iznosu od 2,6 milijuna što je preko 78 posto od godišnjeg plana. Neporezni prihodi ostvareni u iznosu od 2,3 milijuna dostigli su tek 36,5 posto godišnjeg plana. Zanimljivo, po osnovu poduzetničke aktivnosti prihodi su sa 46.000 maraka prebacili plan na godišnjoj razini za dva posto, dok je kategorija -posebne naknade i pristojbe- unatoč iznosu od skoro 650.000 maraka ostvarena s nepunih 20 posto u odnosu na godišnji plan.

Glavna stavka u rashodima bile su tekuće potpore. Riječ je o potporama drugim razinama vlasti, zatim transferima za kulturu, sport, isplati stipendija, prijevozu učenika, pa potporama neprofitnim organizacijama, subvencije javnim poduzećima. Ukupan iznos tih potpora bio je 2,15 milijuna, što je 59 posto u odnosu na plan. Iza potpora slijede plaće i naknade zaposlenima koje su za devet mjeseci iznosile 2,08 milijuna maraka, pa su dostigle 71 posto planiranih, dok su izdaci za materijal, sitni inventar i usluge ostvareni s nepunih 79 posto i iznosili su 1,3 milijuna maraka.

Dakle, kao zaključak o financijskom izvješću, moglo bi se reći da se općinska riznica punila slabije od plana. Za tri kvartala ostvarenje je bilo tek nešto veće od planiranog za pola godine. Ispod planiranih ako bi se godišnji proračun raspodijelio po kvartalima, bili su i rashodi.

Financijsko izvješće o izvršenju Proračuna općine Čapljina u razdoblju od 1-og siječnja do 30-og rujna ove godine, vijećnici su prihvatili bez rasprave, većinom od 20 glasova. Za odluku su glasovali vijećnici vladajućeg HDZ BiH, SDA i nezavisni vijećnik Žarko Spahić, suzdržana su bila dva vijećnika HDZ 1990, dok su protiv bili po jedan vijećnik HDZ 1990, SDP i HSP-a BiH.

Četrnaesta sjednica OV Čapljine započela je uvodnim pozdravima Ajmana Šoše, predsjedavajućeg, koji je uz ostalo konstatirao da sjednici prisustvuje svih 25 vijećnika. Vijećničkih pitanja nije bilo, a po osnovu dnevnog reda ispred Kluba vijećnika javio se Mato Raič koji je predložio u predloženi dnevni red uvrste i dvije dopune – Odluka o prestanku rada JP Veterinarska stanica Čapljina, te zahtjev za Prethodnu suglasnost za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čapljina.

Dnevni red, s dvije predložene dopune, jednoglasno je prihvaćen. Bez primjedbi prošao je Izvod iz zapisnika s 13-te sjednice Općinskog vijeća. Vijećnici su zatim ekspeditivno odradili dnevni red 14-te sjednice. Nakon Financijskog izvješća uslijedilo je usvajanje Odluke o imenovanju Savjeta za izmjenu i dopunu Regulacijskog plana Gospodarske zove Tasovčići. Za Članove Savjeta imenovani su Irena Bakalar Bulum, dr. Jaroslav Vego i Miše Maslać, a za tajnicu Jasna Jelčić. Odluka je prihvaćena jednoglasno.

Većinom od 23 glasa ‘zeleno svjetlo’ dobio je Prijedlog Odluke o prodaji zemljišta u vlasništvu općine Čapljina, dok je većinom od 21 glasa ‘prošao’ prijedlog Odluke o raspisivanju Javnog natječaja za zakup poljoprivrednog zemljišta u državnom vlasništvu na području općine Čapljina. Ponovo jednoglasni vijećnici su bili kod sedme točke dnevnog reda – Suglasnost za kandidiranje sanacije puta u naselju Bat i pločnika u Zagrebačkoj ulici.
Osma točka dnevnog reda bilo je Imenovanje člana Školskog odbora Srednje škole Čapljina ispred zaposlenika. U Školski odbor tom odlukom, izabrani su – Nikica Lovrić, Janja Andrić i Stjepan Jovanović. Za Odluku je glasovalo 20 vijećnika – vladajućeg HDZ BiH, SDA i nezavisni vijećnik Žarko Spahić, dok su protiv bili vijećnici HSP BiH, SDP-a i HDZ-a 1990. Valja reći da su vijećnici opozicijskih stranaka na 14-oj sjednici glasovali prema nahođenju, pa se tako događalo da vijećnici stranka HDZ 1990 i SDA, različito glasaju za pojedine odluke, protiv ili suzdržan.
Istim omjerom glasova 20 za, a pet protiv potom, je vijećničku proceduru prošlo Imenovanje članova Školskog odbora Osnovne škole “Čapljina”, ispred zaposlenika škole. Za članove Školskog odbora iz reda uposlenika, izabrani su – Dževad Boškailo, Harisa Džaferović i Osman Šuta, dok su za članove iz reda roditelja, izabrani Korana Ćerić – Hodžić i Rusmir Čevra. Za predsjednika Školskog odbora tom odlukom, izabrana je Harisa Džaferović.
Većinom glasova zatim su prošli Prijedlozi za reguliranje ranijih dodjela građevnog zemljišta. Tom odlukom Općinsko vijeće je reguliralo ranije izvršene dodjele lokacija – Daliboru Jukiću iz Potkose i Kristini Jurić iz Nakovnja. Odluke su prošle sa po 21 glasom ZA, dok su kod obje odluke suzdržani bili vijećnici SDA i SDP-a. Većinom glasova potom, prihvaćena je Odluka o prestanku rada JP Veterinarska stanica Čapljina i dana Prethodna suglasnost za imenovanje ravnatelja Dječjeg vrtića Čapljina. Ispred Kluba vijećnika HDZ-a BiH, predložen je Ivica Matić.
Pod točkom Razno nije bilo diskutanata. Na koncu sjednice od vijećnika se oprostio Ajman Šoše, predsjedavajući Općinskog vijeća Čapljina, koji je izabran za zastupnika u Skupštinu H-N županije.
Uglavnom, vijećnici su na zadovoljstvo predstavnika sredstava javnog informiranja ekspeditivno odradili 14-tu sjednicu općinskog parlamenta Čapljine.

radio-capljina.com