Od nove godine možete birati svog opskrbljivača energije

2gHlaNQd_4486598114f2be24e7fcd2487999529_orig_475_316_85_s_c1Elektroprivreda HZ HB obavještava kupce električne energije da od slijedeće godine, 1. siječnja 2015. godine počinje primjena akata FERK-a donesenih na temelju Zakona o električnoj energiji u Federaciji BiH, i to:
– Opći uvjeti za isporuku električne energije
– Pravilnik o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača

Linkovi: http://www.ferk.ba/_hr/images/stories/2014/saglasnost_cijena_javnog_ops_ephzhb_hr.pdf
http://www.ferk.ba/_hr/images/stories/2014/saglasnost_naknade_prikljucenje_ephzhb_hr.pdf
http://www.ferk.ba/_hr/images/stories/2014/pravilnik_opskrba_kvalificiranih_kupaca_hr.pdf
http://www.ferk.ba/_hr/images/stories/2014/obrazlozenje_pravilnik_opskrba_kvalificiranih_kupaca_hr.pdf

Želimo vas upoznati s nekim bitnim odredbama navedenih propisa te vas molimo da pažljivo pročitate sljedeće informacije:

Od 1. siječnja 2015. godine sve kategorije kupaca imaju pravo slobodna izbora opskrbljivača električnom energijom što podrazumijeva mnoge prednosti za kupce.

Univerzalna usluga

Određene kategorije kupaca i to: kućanstva, mala poduzeća i komercijalni kupci imaju pravo na opskrbu od Javnog opskrbljivača po cijenama u okviru univerzalne usluge.

Malo poduzeće je, prema Zakonu o električnoj energiji, svako gospodarsko društvo koje zadovoljava najmanje dva od ova tri kriterija: da ima manje od 50 uposlenih, da ostvaruje ukupan godišnji prihod manji od 2 milijuna KM, i čija je vrijednost poslovne imovine na kraju poslovne godine manja od 1 milijun KM, a čiji su objekti priključeni na distribucijski sustav naponske razine niže od 1kV.

Komercijalni kupac je kupac koji nije iz reda kućanstva i javne rasvjete, a čiji su objekti priključeni na distribucijski sustav naponske razine niže od 1kV.

Cijene električne energije za kupce u okviru univerzalne usluge objavit ćemo na našoj mrežnoj stranici i na drugi prikladan način odmah po dobivanju FERK-ove suglasnosti na njih.

Kupci na srednjem naponu

Našim kupcima na srednjem naponu (35kV i 10kV) JP Elektroprivreda HZ HB ponudit će zaključenje novih ugovora o opskrbi s novim povoljnijim cijenama koje je Uprava Društva donijela dana 22. prosinca 2014. godine, a sukladno Zakonu o električnoj energiji u Federaciji BiH, Općim uvjetima za isporuku električne energije i Pravilniku o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača.

Kupci na visokom naponu

Kupci električne energije na 110 kV i višem naponu od 1. lipnja 2012. godine imaju status kvalificiranih kupaca i od toga datuma mogli su izabrati opskrbljivača po svojoj volji.

Cijene električne energije za tu kategoriju kupaca utvrđuju se bilateralnim ugovaranjem.

Ukoliko ste kupac koji je priključen na prijenosnu mrežu i želite da vam opskrbljivač električnom energijom od 1.siječnja 2015. godine bude JP Elektroprivreda HZ HB, dovoljno je da nam se obratite sa zahtjevom kao vašem novom opskrbljivaču, a postupak promjene opskrbljivača trajat će maksimalno 21 dan od trenutka podnošenja zahtjeva.

Za sve informacije u vezi s promjenom opskrbljivača možete se obratiti na e-mail: ured.gen.dir@ephzhb.ba.

Rezervni opskrbljivač

Prema gore navedenim propisima, JP Elektroprivreda HZ HB je i obveznik pružanja usluge rezervne opskrbe, što znači da ima obvezu, na svom području djelovanja, opskrbljivati kupce (koji nisu u sustavu univerzalne opskrbe) na razdoblje ne duže od 60 dana u slučaju kad opskrbljivač kojeg je kupac odabrao ne vrši opskrbu toga kupca iz sljedećih razloga:
a) Stečaj ili likvidacija izabrana opskrbljivača
b) Istek ili oduzimanje dozvole izabranom opskrbljivaču
c) Ako kupac nije našao novog opskrbljivača nakon prestanka ugovora o opskrbi s postojećim opskrbljivačem, osim ako je prestanak ugovora posljedica neizvršenja obveze plaćanja opskrbljivaču  isporučene električne energije.

Cijene električne energije na temelju rezervne opskrbe razlikuju se od redovitih cijena električne energije, te savjetujemo svakom kupcu da se dobro informira o uvjetima opskrbe na otvorenom tržištu električne energije i da se ne dovede u situaciju da mora biti opskrbljivan električnom energijom u sustavu rezervne opskrbe.

Cijene električne energije na temelju rezervne opskrbe utvrđuju ste na temelju Metodologije iz FERK-ovog Pravilnika o opskrbi kvalificiranih kupaca i postupku promjene opskrbljivača.

JP Elektroprivreda HZ HB će izraditi Katalog za kupce koji će sadržavati praktične informacije vezano za prava i obveze kupaca koji će biti objavljen na našoj mrežnoj stranici i bit će dostupan u našim uredima za odnose s kupcima.

JP Elektroprivreda HZ HB će kupce i dalje pravodobno izvještavati o svim potrebnim informacijama.

pogled.ba