Obavijest iz JKP: Dostava računa putem e-maila

Javno komunalno poduzeće „Čapljina“ d.o.o. Čapljina omogućuje korisnicima komunalnih usluga (vode i kanalizacije te čistoće i komunalne naknade) dostavu računa putem elektronske pošte (e-maila). Ovakav način dostave računa biti će dostupan za sve korisnike bez obzira da li se radi o fizičkim ili pravnim osobama, a na osnovu zahtjeva potrošača. Kako biste se opredijelili na ovakav način dostave računa, potrebno je popuniti obrazac Zahtjev za dostavu računa putem e-pošte.

Zahtjev za dostavu računa e-pošte  također možete dobiti u upravnoj zgradi i na blagajni Javnog komunalnog poduzeća „Čapljina“ d.o.o. Čapljina. Popunjen zahtjev potrebno je predati na protokol u upravnoj zgradi JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina. Nakon aktiviranja usluge za dostavu računa e-poštom, Vaš račun ćete dobiti na željeni mail u PDF formatu i izgledati će podjednako kao i račun u papirnom obliku. Korisnicima usluge dostave računa putem elektronske pošte, Javno komunalno poduzeće „Čapljina“ d.o.o. Čapljina neće dostavljati račune putem poštanskih usluga/inkasanata  u papirnoj verziji .Uplata računa dobivenog putem e-pošte može se izvršiti na isti način kao i sa računom dobivenog putem poštanskih usluga/inkasanta.

Nakon aktiviranja usluge korištena dostave računa putem elektronske pošte čeka Vas prigodan poklon u obliku eko platnene vrećice kojeg možete preuzeti u upravnoj zgradi JKP „Čapljina“ d.o.o. Čapljina.