Obavijest iz Doma zdravlja Čapljina u vezi cijepljenja učenika završnih razreda

Obavještavamo sve učenike devetog razreda OŠ “Lipanjske zore” Višići da na dan cijepljenja 15. studeni 2019. u 11:00 h sa sobom ponesu zdravstvenu iskaznicu ili cijepni karton, u kojima je evidentirano dosadašnje cijepljenje. Cijepljenje će se obaviti u prostorijama škole.