Povećanje kvalitete življenja, unaprjeđenje gospodarskog razvoja i njegova prilagodba tržišnim uvjetima glavni su ciljevi izrade planskih dokumenata, tj. prostornog plana općine Čapljina za razdoblje od 2010. do 2020. Stoga je prostorni plan i jedan od prioritetnijih zadataka zakonodavne i izvršne vlasti odakle poručuju da je bez spomenutog dokumenta bespredmetno i usvajati bilo kakve razvojne planove.

Sve je to dobilo na snazi nakon što je Općinsko vijeće Čapljina prihvatio odluku o usvajanju nacrta prostornog plana općine Čapljina za spomenuto desetogodišnje razdoblje. Prostornim planom utvrđuje se strategija prostornog uređenja, što je posebno važno za Čapljinu koja već desetljećima slovi za jedan od najljepših i (prostorno) najuređenijih gradova ne samo u BiH nego i regiji.

”Racionalno korištenje i namjena prostora moraju biti usmjereni na planiranje, odnosno određivanje prostora za izgradnju na način da se ne smanjuje šumsko i kvalitetno poljoprivredno zemljište. Uz sve to, nužno je zaštiti vodu te poboljšati zaštitu prirodnog i kulturno-povijesnog naslijeđa te upravljanje svim tim aktivnostima” – ističe se u informaciji o nacrtu prostornog plana općine Čapljina.

Još je ranije Općinsko vijeće Čapljina usvojilo prostornu osnovu čime je općina Čapljina završila prvu fazu cijelog ovog projekta. Nacrt prostornog plana stavljen je na javni uvid svim zainteresiranim građanima i gospodarstvenicima, a u ožujku je održana javna rasprava. Većina pitanja na toj javnoj raspravi odnosila se na problematiku koja se ne tretira prostornim planom, a dosta je toga bilo vezano i uz određene osobne interese. Izgradnja južne obilaznice, prenamjena zemljišta u poljoprivredno, dionica budućeg koridora Vc, zaštita Parka prirode Hutovo blato i rijeke Trebižat, lokacije za kamenolome, marinu i proširenje građevinskih zona…., samo su neka od pitanja o kojima se raspravlja u posljednje vrijeme u Čapljini.

Mjesna zajednica Tasovčići tražila je prenamjenu dijela zemljišta između magistralnih cesta M-6 i M-17 iz poljoprivrednog u građevno zemljište (proširenje postojeće gospodarske zone). Proširenje građevnih zona tražili su i mjesna zajednica Čeljevo i skupina mještana Višića i Trebižat. Iz Trebižata je stigao i zahtjev za objašnjenje što spada u turističko-ugostiteljsku i rekreacijsku zonu. Zahtjeve koji se odnose na prostorni plan općin Spremi e Čapljina uputili su još i Konstruktor-Neretva, Udruga građana Agata i tvrtka Zlatno sunce Trebižat.


caportal.info

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>