Pozivaju se svi zainteresirani stanovnici MZ Višići na sastanak kojem će prva točka reda biti HNK Višići, te rješavanje ostalih pitanja vezanih za selo. Točke reda mogu predlagati svi prisutni.

Sastanak će se održati u prostorijama Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići dana 20.09.2017. godine (srijeda) sa početkom u 19:00 sati.