Općina Čapljina raspisala je natječaj za dodjelu na korištenje građevinskog neizgrađenog zemljišta, državnog vlasništva, radi izgradnje stambenog objekta. Natječaj je raspisan za sljedeće lokacije; K.O. Čapljina (Gradina), K.O. Tasovčići (Modrič), Zvirovići, Klepci, Gorica. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje nemaju riješeno stambeno pitanje. U daljnjem tekstu donosimo cjelokupan natječaj.

 

 

 

{xtypo_rounded2}

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosne i Hercegovine
Hercegovačko-neretvanska županija
OPĆINA ČAPLJINA
Povjerenstvo za provedbu natječaja

Broj:06-33-2877/11-1
Čapljina,01.srpnja 2011. godine 

Temeljem članka 15. Odluke o uvjetima i načinu dodjele i korištenja građevinskog zemljišta (“Narodni list općine Čapljina”, broj 1/2007, 2/2007, 5/2007, 4/2008 i 5/2010), članka 46. Zakona o građevnom zemljištu Federacije BiH (“Službene novine F BiH”, broj 25/03), sukladno Odlukama Općinskog vijeća Čapljina broj:01-33-1604/1 od 17.05.2006., 01-33-2345/07 od 30.03.2007., 01-023-46/1 od 18.09.2003,  i 01-06-1732/1-2011 od 20.04.2011.godine,  Povjerenstvo za provedbu natječaja Općine Čapljina objavljuje

NATJEČAJ
ZA DODJELU NA KORIŠTENJE GRAĐEVINSKOG NEIZGRAĐENOG ZEMLJIŠTA DRŽAVNOG VLASNIŠTVA RADI GRADNJE 
STAMBENOG OBJEKTA

Natječaj se raspisuje za sljedeće lokacije:                     

K.O. Čapljina

1. k.č.5690/42 zv. „Gradina“, pašnjak, površine 520 m2
Naknada iznosi 10,00 KM/m2

K.O. Zvirovići        

1. k.č.3204/1 dio (lokacija 3) površine cca 720 m2,
Naknada iznosi 5,00 KM/m2

K.O. Klepci            

1. lokacija 13 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 540 m2    
2. lokacija 14 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 650 m2
3. lokacija 18 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 730 m2
4. lokacija 21 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 730 m2
5. lokacija 22 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 600 m2
6. lokacija 23 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 480 m2
7. lokacija 24 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 610 m2
8. lokacija 25 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 600 m2
9. lokacija 26 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 660 m2
10. lokacija 27 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 600 m2
11. lokacija 28 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 660 m2
12. lokacija 29 (dio k.č.593/1) zv. „Brdo“, pašnjak, površine cca 660 m2
Naknada iznosi 5,00 KM/m2

K.O. Gorica

1. lokacija 3 (k.č.451 dio) površine cca 800 m2
2. lokacija 4 (k.č.451 dio) površine cca 800 m2
3. lokacija 5 (k.č.451 dio) površine cca 800 m2
4. lokacija 7 (k.č.451 dio) površine cca 800 m2
5. lokacija 8 (k.č.451 dio) površine cca 800 m2
6. k.č.429/18 zv. „Čardačina“, pašnjak, površine 1080 m2
7. k.č.429/17 zv. „Čardačina“, pašnjak površine 945 m2
8. k.č.43/3 zv. „Gorica“, pašnjak, površine 816 m2  
Naknada iznosi 6,00 KM/m2

K.O. Tasovčići (Modrič)

1. k.č.3591/57 površine 792 m2
Naknada iznosi 5,00 KM/m2

Uvid u položaje opisanih lokacija zainteresirani mogu izvršiti u Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova općine Čapljina

Način sudjelovanja na natječaju:
Na natječaj za izgradnju stambenih objekata mogu se prijaviti osobe koje nemaju riješeno stambeno pitanje. Smatrat će se da nemaju riješeno stambeno pitanje osobe koje stanuju u stambenom prostoru koji ne zadovoljava minimalne potrebe stanovanja sukladno aktu o utvrđivanju minimalnih potreba stanovanja, ili se nalaze u podstanarskom odnosu.
Prednost pri rješavanju imaju one fizičke osobe koje prvi put trajno rješavaju stambeno pitanje.

Sudionici podnose prijave na natječaj u zatvorenoj kuverti izravno Povjerenstvu ili preporučenom poštanskom pošiljkom na adresu: Povjerenstvo za provedbu natječaja Općina Čapljina, Trg kralja Tomislava br.1, sa naznakom «ne otvaraj».

Za obrazac prijave zainteresirani kandidati mogu se obratiti Službi geodetskih i imovinsko-pravnih poslova koji se nalazi na adresi: Ulica Ruđera Boškovića bb, Čapljina. 

Prijava se podnosi za određenu parcelu.

Osnovni uvjet za prijavu je dokaz da podnositelj prijave, odnosno član njegovog obiteljskog domaćinstva iz 1991.godine ne koristi imovinu za koju je podnesen zahtjev za povrat sukladno Zakonu o prestanku primjene Zakona o napuštenim stanovima Federacije BiH i Zakona o prestanku primjene Zakona o privremeno napuštenim nekretninama u vlasništvu građana Federacije BiH.

Uz prijavu za natječaj sudionici su obvezni priložiti uvjerenje iz katastra o posjedovanju imovine, kao i pismene isprave ili druge dokaze kojima se određuju o:

b) broju članova kućanstva (zgrada Općine)

c) tjelesna oštećenja
– stupanj invaliditeta ratnog vojnog invalida
-stupanj tjelesnog oštećenja za civilne invalide

d) poginuli član obitelji

Natječaj, kao i sve stručne poslove, provodi Povjerenstvo za provedbu natječaja. Zaključak o rezultatima natječaja dostavit će se svim sudionicima natječaja u roku od osam dana po zaključenju natječaja. Sudionici natječaja mogu u roku od osam dana od dostavljanja zaključka o rezultatima natječaja izjaviti prigovor Općinskom vijeću Čapljina. Nakon proteka roka od osam dana, Povjerenstvo dostavlja zaključak o rezultatima natječaja Općinskom vijeću Čapljina, radi donošenja rješenja o dodjeli na korištenje građevinskog neizgrađenog zemljišta državnog vlasništva.

Natječaj se objavljuje na oglasnoj ploči Općine Čapljina i web stranici Općine Čapljina.

Natječaj je otvoren od 04.do 19.srpnja 2011. godine.

{/xtypo_rounded2}

 

visici.com/capljina.ba

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>