Najviše novca za ceste u Mostaru, a 10,8 mil. za 4 hrvatske županije

Nakon što je Vlada Federacije BiH odlučila novac naplaćen od izdvajanja GSM licencije za 2008. i dio za 2009. uložiti u unaprjeđenje cestovne infrastrukture, Večernji list došao je u posjed liste 106 projekata kojima bi trebao biti raspoređen novac.

Lista projekata

Naime, Federalno ministarstvo prometa i veza sastavilo je listu projekata magistralnih, regionalnih, lokalnih cesta koje bi se financirale iz sredstava naplaćenih izdavanjem GSM licencije za protekle dvije godine i sastavilo plan raspodjele. Vlada Federacije BiH, kako se navodi u dokumentu, zbog umanjenih osnovnih prihoda za ceste pristupa financiranju projekata cestovne infrastrukture – magistralne, regionalne i lokalne kategorije iz sredstava naplaćenih od naknade za izdavanje GSM licencije.

Prema naznačenom planu, 28,020.000 KM je raspoređeno na deset županija u Federaciji BiH i na Javno poduzeće Direkcija za ceste Federacije BiH. Najviše novca u iznosu od 5,390.000 KM dobit će Hercegovačko-neretvanska županija koja je ponudila 11 projekata, od toga iznosa grad Mostar za rekonstrukciju i izgradnju sedam gradskih ulica dobiva 2,500.000 KM, te još 80.000.000 KM Odjelu za građenje infrastrukturalnih objekata Mostara i pola milijuna KM Odjelu za urbanizam i graditeljstvo Mostara. Potrebno je naglasiti kako čak 10 projekata iz Mostara, kako je naglašeno, “nije spremno za provedbu”. Spreman je jedino projekt iz Stoca za sanaciju lokalnih cesta u iznosu od 300.000 KM.

Pored Mostara i Stoca novac ide i za Čitluk, Čapljinu, Konjic te Upravi za ceste HNŽ-a. Poslije HNž-a najviše novca odlazi u Tuzlansku županiju u ukupnom iznosu od 4,830.000 KM za 18 projekata. Kako je naznačeno, od ovoga milijun KM ide za rekonstrukciju regionalnog pravca R-459 Tuzla-Šibošnica, ostalo ide na lokalne ceste, mostove i popravke. Nakon Mostara i Tuzle, 3,050.000 KM ide za Srednjobosansku županiju za izdradnju i rekonstrukciju regionalnih i lokalnih cesta, od Jajca, Bugojna, Kiseljaka, Viteza…

Zanimljivo je da od 12 projekata iz SBŽ-a niti jedan nije spreman za provedbu. Prema planu izdvajanja novca, za Zeničko-dobojsku županiju ide 2,900.000 KM. Od 18 projekata koji su uvršteni, većina ih se odnosi na rekonstrukciju cesta, ali i dio za obnovu kolnika i rasvjete. Samo jedan od spreman je za provedbu, i to je riječ o izgradnji ceste kod Žepča. Novac ide općinama Žepče, Vareš, Kakaknj…, ali i Ministarstvu za prostorno uređenje ZDŽ-a koje će raspolagati, od ukupnog novca, s čak 2,100.000 KM, navodi se u dokumentu.

Sarajevskoj županiji za 4 projekta ide 2,800.000 KM, od čeka 2,200.000 KM za sarajevsku zaobilaznicu, odnosno projekt nazvan “Eksproprijacija na sarajevskoj zabilaznici”. Sav novac se doznačava na županijsko Ministarstvo prometa.

Oznaka “nije spremno”

Od 4 navedena projekta samo je jedan spreman za provedbu. Hercegbosanska županija za 8 projekata dobiva 2,650.000 KM novca od GSM licencija, a samo je jedan projekt spreman za provedbu. Najviše novca, i to 1,950.000 KM ide na tri općine Livno, Tomislavgrad i Kupres. U Livnu je riječ o asfaltiranju glavne gradske obilaznice, u Tomislavgradu za rekonstrukciju dviju lokalnih cesta te u Kupresu za asfaltiranje gradskih ulica. Ostatak novca ide u općine Drvar, Glamoč i Bosansko Grahovo. Prema planu o raspodjeli novca, na Unsko-sansku županiju će za 22 projekta biti izdvojeno 1,900.000 KM. Najveći iznos od 600.000 maraka utrošit će se za izgradnju novog mosta u Sanskom Mostu.

Od navedenih 22, niti jedan projekt nije spreman za provedbu. Predviđeno je da Zapadnohercegovačka županija dobije 1,800.000 KM za 4 projekta. Za tri projekta sanacije lokalnih cesta u Grudama, Ljubuškom i Š. Brijegu ide po pola milijuna KM. Od toga je samo projekt Općine Grude spreman za provedbu. Pored ovoga 300.000 KM se izdvaja za rekonstrukciju ceste Trn-Vaganj-Puringaj, no projekt nije spreman za provedbu.

Posavskoj županiji ide milijun maraka za šest projekata, najviše 400.000 maraka ide općini Odžak, ostali dio novca raspoređen je za rekonstrukciju i izgradnju cesta u općinama Orašje, Domaljevac-Šamac, kao i Ministarstvu prometa ove županije. Od 8 projekata dva su spremna za provedbu. Najmanje novca, 700.000 KM bit će utrošeno za modernizaciju cesta u Bosansko-podrinjskoj županiji.

Milijun i Direkciji

Jedan je projekt iz ove županije spreman za provedbu, a drugi nije. Pored deset županija milijun maraka bit će prebačeno Direkciji za ceste FBiH, kako je naznačeno u dokumentu, za “izradu projektne dokumentacije na prijedlog Ministarstva prometa i veza FBiH”. Dokument otkriva i na koji način će novac biti utrošen i na koja područja, odnosno koliko novca ide u pojedine županije, općine, gradove…

Važno je naglasiti da je lista projekata magistralnih, regionalnih i lokalnih cesta utvrđena na osnovi zahtjeva i prijedloga sačinjenog od županija i općina u Federaciji BiH, uz saglasnost federalnog ministra prometa i veza, kao i federalnog ministra financija.

izvor: večernji list