Na izborima 13 novih stranaka, prijavu podnijela i Stranka kokuza

Većina novih stranaka će imati svoje kandidate na svim nivoima vlasti. Sedam stranaka je dobilo zabranu sudjelovanja na izborima.

Istekao je rok za dostavljanje prijava za ovjeru političkih stranaka i neovisnih kandidata za sudjelovanje na Općim izborima u BiH koji će se održati u nedjelju 3. listopada 2010. godine. Prijave je poslalo 48 stranaka i 15 neovisnih kandidata.

Prijavu za Opće izbore poslalo je čak 13 novih stranaka. Među njima je i Stranka kokuza koja je podnijela prijavu za sve nivoe vlasti izuzev za Predsjedništvo BiH, zatim Savez za bolju budućnost BiH koji se kandidirao za sve nivoe vlasti, Partija pravog puta koja je poslala prijavu za sve nivoe vlasti izuzev za Predsjedništvo BiH i Zastupnički dom Parlamentarne skupštine BiH, a tu su i Stranka za narod Bosne i Hercegovine, Demokratska partija, Tvoja i moja stranka u BiH…

Od neovisnih kandidata za Predsjedništvo BiH prijave su poslali Aida Jusić, Mile Kutle, Pero Galić i Ferdo Galić.

Socijaldemokratska partija BiH, Stranka Demokratske akcije, Stranka za BiH, Hrvatska demokratska zajednica BiH, Savez nezavisnih socijaldemokrata, Savez za demokratsku Srpsku, te Hrvatska demokratska zajednica 1990-HDZ 1990 poslali su prijave za sve nivoe vlasti u BiH.

Prijave političkih stranaka i neovisnih kandidata SIP bi trebalo da ovjeri do 5. lipnja, a od 5. do 15. lipnja koalicije i liste neovisnih kandidata mogu podnositi svoje prijave, što će SIP razmatrati i ovjeriti do 22. lipnja.

Svi oni čije prijave budu sadržavale određene nedostatke imat će nakon toga rok od dva dana da to uklone.

Administrativne mjere zabrane sudjelovanja na Općim izborima izrečene su strankama Zeleni BiH, Demokratski pokret Srpske – Depos, Narodna bošnjačka stranka, Stranka biznisa Srpske, Brčanska alternativa Brčko distrikt BiH, Partija socijalne pravde i Demokratski centar.

izvor: Večernji list