Metković i Čapljina zajedno protiv projekta “Gornji horizonti”

Gradonačelnik Metkovića Božo Petrov i načelnik Čapljine Smiljan Vidić potpisali su Apel za Neretvu, inicijativu za očuvanje rijeke Neretve, njezinih pritoka i delte koji ukazuje na ozbiljnu zabrinutost zbog utjecaja projekta Gornji horizonti na cijeli sliv rijeke Neretve u BiH i Hrvatskoj. Petrov i Vidić su prvi potpisnici ovog Apela kao predstavnici lokalnih zajednica koje će najviše osjetiti utjecaje planiranih hidroenergetskih projekata uzvodno.

“Pozivajući se na temeljna ljudska prava, zakone i međunarodne konvencije, predstavnici civilnog društva iz Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske apeliramo na odgovorne institucije da zatraže od odgovornih pojedinaca i tvrtki prestanak aktivnosti koje degradiraju prirodu i život lokalnog stanovništva na slivnom području rijeke Neretve.

Manjak vode, koji može nastati zbog preusmjeravanja za potrebe proizvodnje električne energije u hidro-energetskom sustavu na Trebišnjici, najviše bi pogodio zaštićena područja kao što je Park prirode Hutovo Blato i deltu Neretve u Republici Hrvatskoj, koji su dom brojnim endemskim i zaštićenim vrstama, a od njihovih usluga ovisi i veliki broj ljudi iz šire regije koji se bave poljoprivredom i turizmom.

Problematično je da se projekt „Gornji Horizonti“ pokušava izvesti prije prihvaćanja Plana upravljanja slivovima Neretve i Trebišnjice, u čiju izradu su uključene obje države i oba entiteta u BiH. Izradu Plana upravljanja Neretvom i Trebišnjicom financira Svjetska banka kroz GEF (Global Environment Facility), i trebao bi postaviti temelje za upravljanje ovog prekograničnog vodnog resursa.

Hidro-energetski sustav na rijeci Trebišnjici u trenutnom obliku predstavlja ozbiljnu opasnost za ljude i prirodu jer će omogućiti da se iz sliva Neretve i Trebišnjice preusmjeri ogromna količina voda prema hidroelektrani Dubrovnik 1 i planiranoj hidroelektrani Dubrovnik 2, ukupno čak veća nego što je cijeli protok Neretve u Mostaru.

Ovaj zahvat može imati drastičan utjecaj na hidrološke, hidrogeološke i ekološke prilike u cijeloj istočnoj Hercegovini, sve do delte Neretve i Malostonskog zaljeva.“

 Preuzeto s Facebook stranice Spasimo dolinu Neretve