Konstituiran Predstavnički dom Parlamenta FBiH

Predstavnički dom Parlamenta Federacije Bosne i Hercegovine konstituiran je u novom sazivu, za naredni četverogodišnji mandat, nakon općih izbora u Bosni i Hercegovini održanih 12. listopada ove godine.

Poslanici su danas na konstituirajućoj sjednici u Sarajevu položili zakletvu te je izabrano novo rukovodstvo Doma – predsjedavajući i dvojica potpredsjedavajućih.

Predsjedavajući je Edin Mušić, Bošnjak po nacionalnosti, kojeg je kandidirala Stranka demokratske akcije.

Potpredsjedavajući iz reda hrvatskog naroda je Marinko Čavara, kandidiran iz koalicije predvođene Hrvatskom demokratskom zajednicom, dok je Demokratska fronta kandidirala Sašu Mitrovića, drugog potpredsjedavajućeg, Srbina po nacionalnosti.

Stranačka pripadnost članova novog rukovodstva govori i o sastavu nove parlamentarne većine.

Kao dio procesa konstituiranja, imenovana su i nova radna tijela – povjerenstva te odbori Predstavničkog doma, uz protivljenje Saveza za bolju budućnost BiH. Iz te stranke je ovo protivljenje obrazloženo nezadovoljstvom njenih poslanika što SBB nije dobio mjesta u radnim tijelima shodno tome da je na izborima osvojio značajan broj mandata u novom sazivu Doma.

Privremeno mandatno-imunitetsko povjerenstvo, formirano danas za potrebe konstituiranja, izvijestilo je da će u naredne četiri godine, u Predstavničkom domu koji ima ukupno 98 mjesta, na osnovu izbornih rezultata, najviše mandata, 29, imati Stranka demokratske akcije BiH, Savez za bolju budućnost 16, Demokratska fronta 14, Koalicija predvođena Hrvatskom demokratskom zajednicom BiH 12 kao i Socijaldemokratska partija BiH, Hrvatska demokratska zajednica 1990 četiri mjesta kao i Bosanskohercegovačka patriotska stranka (BPS) – Sefer Halilović, Stranka za Bosnu i Hercegovinu tri, A-SDA dva a po jedno mjesto Naša stranka i Laburistička stranka.

Na konstituirajuću sjednicu nisu došli poslanici Rasim Omerović (SDA) i Hasan Muratović (SDP) jer su bili opravdano odsutni, kako je rečeno, dok je Salko Selman (SDA) odustao od mandata, ali je danas o tome obavijestio SIP pa će naknadno biti procesuirana njegova odbijenica i pripremljen zamjenski mandat.

Od mandata je odustao i Ibrahim Hadžibajrić (Savez za bolju budućnost), ali je on o tome ranije obavijestio SIP pa je zamjenski mandat dodijeljen Jasni Duraković-Hadžiomerović koja je danas položila zakletvu.

Računajući ova odsustva i odustajanja, proizlazi da je certifikate o novim mandatima danas dobilo 95 poslanika.

Novoizabrani poslanici SDA su: Mirsad Kukić, Elzina Pirić, Ibrahim Šišić, Sead Kadić, Denis Zvizdić, Safet Kešo, Edin Mušić, Esad Bašagić, Tarik Arapčić, Omer Škaljo, Kasim Mulalić, Aiša Ćenanović, Muhamed Ibrahimović, Salmir Kaplan, Rasim Omerović, Osman Suljagić, Halid Muhić, Mirza Ganić, Belma Pojskić, Bajro Makić, Dževad Agić, Dževad Hodžić, Amir Zukić, Kenela Zuko, Mensud Borović, Ismet Osmanović, Emina Mutap i Nermina Zahirović.

Poslanici Saveza za bolju budućnost – Fahrudin Radončić su: Azra Hadžić, Šemsudin Kavazović, Bahrudin Hadžiefendić, Mahir Nurkanović, Sanel Razić, Nasir Beganović, Anela Šestić-Begović, Enver Merdić, Zlatko Kravić, Mehrudin Švago, Faruk Ćupina, Jasna Duraković Hadžiomerović, Zana Marjanović, Vesna Švancer, Sead Jusić i Munib Jusufović.

Demokratsku frontu – Željko Komšić zastupaju: Almir Zulić, Jasmin Kadić, Mahir Mešalić, Amra Haračić, Alma Kratina, Mujo Hodžić, Dževad Adžem, Amra Kunovac, Ilhan Bušatlić, Dženan Đonlagić, Midhat Karović, Davor Vuletić, Saša Mitrović i Suzana Franjka-Galić.

ToidSltN_timthumb_1_475_316_85_s_c1Novi saziv u Predstavničkom domu Federalnog parlamenta činit će i poslanici Koalicije HDZBiH, HSS, HKDUBiH, HSP dr. Ante Starčević i HSP Herceg- Bosne, a to su: Blaž Župarić, Josip Martić, Marinko Čavara, Slavica Josipović, Mladen Bošković, Darijana Katić, Marin Barbarić, Ivan Musa, Dario Knezović, Radoslav Luburić, Jozo Bagarić i Boris Barun.

Kadrovi Socijaldemokratske partije u novom sazivu Doma su: Zukan Helez, Hasan Muratović, Mujo Hasić, Nermin Nikšić, Enver Bijedić, Elvir Karajbić, Damir Mašić, Hajrudin Havić, Rusmir Mesihović, Jasmina Zubić, Mira Ljubijankić i Mira Grgić.

Poslanici Hrvatske demokratske zajednice 1990 su: Jozo Lučić, Zdravko Kuzman, Vjekoslav Bakula i Boro Krišto, a BPS – Sefer Halilović: Muharem Fišo, Jusuf Bubica, Fahrudin Nikšić i Mirela Halilović.

Stranka za BiH u naredne četiri godine imat će tri poslanika: Salema Halilovića, Refika Hankića i Azru Hadžiahmetović.

Stranku demokratske aktivnosti (A-SDA) predstavljat će Mirsad Topčagić i Ismet Kurić te Našu stranku Dennis Gratz i Laburističku stranku Elma Đogić.

Konstituiranjem Predstavničkog doma, nije popunjen novi saziv cjelokupnog Federalnog parlamenta.

Potrebno je formirati i novi saziv Doma naroda, ali kada će se to dogoditi,  teško je predvidjeti jer delegati za ovaj nivo dolaze iz županijskih skupština čije se konstituiranje odvija sporo nakon općih izbora u državi.

Fena/pogled.ba