Hrana u avionima opasna je po zdravlje!

Obroci kojima prehrambene kompanije opskrbljuju zrakoplove većine velikih američkih zrakoplovnih kompanija, mogu uzrokovati ozbiljne bolesti kod desetaka tisuća putnika svaki dan. Problem je, dakako, u nezadovoljavajućim higijenskim uvjetima.

 

Od žohara i štakora koji se motaju u blizini hrane pa do nehigijene radnika zaduženih za spravljanje obroka koji se poslužuju u zrakoplovima, američka FDA (Food and Drug Administration), agencija koja provodi nadzor nad promet hranom i lijekovima, navela je kao prekršaj kod tri kompanije koje između ostalih opskrbljuju hranom i aviokompanije Delta, American i United.

Nehigijenski uvjeti mogu dovesti do trovanja hranom i predstavljaju veliku opasnost za zdravlje.

“Unatoč upozorenjima i reakcijama FDA, situacija u zrakoplovima po pitanju hrane je uznemirujuća i sve lošija. Zbog nehigijene je svakodnevno ugroženo zdravlje desetaka tisuća putnika” tvrdi Roy Costa koji radi u sanitarnoj inspekciji.

izvor: Net.hr