Granica u Gabela polju otvara se za međunarodni putnički promet

Stanovnici Općina Čapljina i Metković dugo su se borili i čekali vijest o prekategorizaciji graničnog prijelaza u Gabela Polju. Prekategorizacija ovog prijelaza iz pograničnog u međunarodni stupa na snagu u petak 17. srpnja u 8 sati. Ova odluka privremenog je karaktera i vrijedi samo za turističku sezonu, međutim prema riječima Sanele Dujković, glasnogovornice Granične policije BIH postoji mogućnost da granica u Gabela Polju zadrži status međunarodnog graničnog prijelaza za putnički promet.

O ovoj odluci, te o pitanju propusnica više u tonskom zapisu.

Radio Čapljina