FOTO: Vijeće učenika centralne škole obilježilo Međunarodni dan dječjih prava

Danas (petak, 19. studenog) je Vijeće učenika iz centralne škole u Višićima u suradnji s pedagogicom/psihologinjom obilježilo Međunarodni dan dječjih prava. Ovaj dan obilježava se od 1959. godine kada je Generalna skupština UN-a usvojila Deklaraciju o pravima djeteta (20. studenog), a poslije je još usvojena i Konvencija o pravima djeteta. U sklopu ovoga obilježavanja urađene su i radionice o nenasilnom rješavanju sukoba u osmim razredima, te su postavljeni panoi u holu škole.