FOTO: Mostarski vatrogasci u našoj školi

Dana 21. rujna 2018. centralnu školu u Višićima posjetili su mostarski vatrogasci Davor Lasić i Domagoj Bošnjak. Oni su učenicima koji sudjeluju u obuci za prevenciju i djelovanje u elementarnim nepogodama održali dva školska sata. Vatrogasci su govorili o poplavama, potresima, a najviše o požarima koji su njihovo glavno područje. Putem power point prezentacije učenici su se mogli educirati o raznim problemima i o tome što treba napraviti u slučaju da se dogodi požar ili druga nepogoda. Mogle su se vidjeti i fotografije prijašnjih katastrofa uzrokovanih ljudskim nemarom i nepažnjom. Osim piromanije, koju mnogi smatraju bolešću, najčešći uzrok požara je ljudski nemar i neodgovorno ponašanje kada je vatra u pitanju (opušci, roštilj, čišćenje oranica, itd.). U ovom predavanju vatrogasci su objašnjavali učenicima kako treba reagirati u tim slučajevima, kako javiti ili dati signal da ste jedan od preživjelih, čime se gasi požar i sl. U svakom slučaju bilo je jedno zanimljivo i edukativno druženje, a sljedeće nas čeka uskoro kada u našu školu dolaze djelatnici Civilne zaštite.

Krešimir Dugandžić i Josip Menalo (novinarska sekcija), oslipanjskezore.visici.com