Vratimo li se na trenutak u prošlost, čak i ne tako davnu, sa sjetom se prisjećamo 60-ih godina i samih začetaka gospodarstva u dolini Neretve, kada je jedan od glavnih nositelja upravo bio izgradnja i razvoj farme krava Višići.

Upravo danas povijest kao da se ponavlja, te nakon dugogodišnjih turbulencija u poslovanju, promjenom vlasnika farma Vita Vi ponovno proživljava svoju renesansu, ali i predstavlja jak vjetar u leđa razvoju gospodarstva lokalne sredine. Ulaganjem u obnovu i povećanje proizvodnje, te poboljšanje uvjeta rada, kao i velikim očekivanjima od farme Vita Vi, “Društvo Šišović” otvara nove perspektive i sigurnim korakom utire put ka boljoj budućnosti, a prema riječima djelatnika budućnost se već osjeća, nosi i živi svakim danom sve više i više, potičući tako svakoga od njih da svojim radom pridonese uspjehu firme.

Spojiti modernu tehnologiju s tradicijom temelj je svakog vrhunskog proizvoda. Sačuvati ono najbolje od starih okusa i mirisa i uz pomoć namodernijih tehnoloških procesa dovesti ih na vaš stol, svakodnevni je zadatak uposlenika “Društva Šišović”. Stogodišnja tradicija proizvodnje mesa i mlijeka garant je vašeg zadovoljstva.

[cycloneslider id=”farma-vita-vi”]

Pozitivne promjene primjetne na svakom koraku od samih objekata, uređenja dvorišta i nove upravne zgrade siguran su pokazatelj daljnjeg razvoja i sigurne budućnosti farme Vita Vi. Kako ističu u upravi, novi vlasnik je zatekao iznimno lošu situaciju u svim oblastima poslovanja pogona, te značajno osiromašen stočni fond od 300 grla, od čega 200 junadi i 100 teladi. Želeći unaprijediti proizvodnju usporedno s obnovom zapuštenog pogona, nova uprava u 2012. god. uvozi 135 rasplodnih junica iz Nizozemske, te na taj način ulaže u proširenje proizvodnje. Prema riječima direktora Jerke Petričušića cilj je završiti 2013. god. s ukupno 800 grla na farmi (vlastiti rasplod i kupovina), te se približiti optimalnom broju od 1000 grla što predstavlja i konačan cilj nove uprave. Osim uzgoja grla i proizvodnje mlijeka iznimno bitan dio pogona se odnosi na proizvodnju hrane na vlastitoj površini od ukupno 383 Ha (silažni kukuruz 180 Ha, Lucerka cca 110 Ha, Talijanski ljulj cca 30 Ha, Pšenica 60 Ha, ostatak lucerka), dok se koncentrirana hrana kupuje na slobodnom tržištu. Malo manje je poznato da u nadležnosti farme Vita Vi spada upravljanje i održavanje pumpe za odvodni kanal koji je također bio zapušten i neodržavan, pa je nova uprava prošle godine uvezla specijalni bager za čišćenje kanala iz Hrvatske koji je pročistio i osposobio glavni kanal u dužini od 2 km do pumpe, te će omogućiti navodnjavanje 70 Ha obradive površine.

Konstantna ulaganja i podizanje kvalitete proizvodnje od strane nove uprave očitovala su se međunardnim certifikatima:

Farma Vita Vi d.o.o. je nositelj certifikata HACCP koji se odnosi na poizvodnju mlijeka, mlade teletine, kukuruza i mješavine stočne hrane.

Farm Vita Vi d.o.o. je također i nositelj certifikata ISO 9001 koji se odnosi na poizvodnju mlijeka, mlade teletine, kukuruza i mješavine stočne hrane.

[box type=”shadow” align=”alignleft” ]Vita Vi d.o.o. Višići b.b. Čapljina
Adresa: Višići b.b. Čapljina
Tel: +387 (0)36 814-490 Fax: +387 (0)36 814-491
E-mail: vita_vi@live.com
Osnovna djelatnost: uzgoj goveda za priplod, proizvodnja mlijeka i mesa, proizvodnja vlastite hrane (biljna proizvodnja) za ishranu stada, te prodaja mlijeka i mesa.
Površina: 400Ha
Broj grla: 700
Proizvodnja mlijeka dnevno: 8 000 l
Broj zaposlenika: 30
Direktor: Jerko Petričušić dipl.ing.agr.
Mob: +387 (0)63 353916[/box]