Evo što kažu rezultati prvog hrvatskog istraživanja o svekrvama i snahama

unnamed (2)Iako svi očekuju da svekrve i snahe žive na ratnoj nozi, čini se da, barem što se svekrva tiče, to jednostavno nije istina. Pokazalo je to istraživanje “Moja snaha i ja” portala MojeVrijeme.hr koji je anonimno ispitao 520 svekrva. Upitnik sastavljen od 20 pitanja vodio ih je kroz neuralgične točke odnosa svekrva i snaha, a obrada podataka pokazala je samo jedno – srušen je općeprihvaćeni mit kako majke ne trpe supruge svojih sinova.

Zajednički život ili suživot?

Očekivano, pokazalo se da tek manji broj snaha i svekrva žive u zajedničkom domaćinstvu, tek 15%, dok ih u istoj kući, ali u odvojenim domaćinstvima živi samo 14%, pokazuju rezultati istraživanja koje je proveo ugledni portal MojeVrijeme.hr .

28% ispitanica svakodnevno se viđa sa svojim snahama, 20% nekoliko puta tjedno, 14% na tjednoj bazi, a 18 posto nekoliko puta mjesečno. Svaka peta svekrva snahu vidi rjeđe od toga ili gotovo nikada. I kada žive u istoj kući, ali u odvojenim kućanstvima, 29% svekrva ne vidi svaki dan svoju snahu.

Čak 65% svekrva svoj odnos sa snahom opisuje dobrim, dok je za 17% svekrva taj odnos čak fantastičan. 18% svekrva misli da je taj odnos loš ili nikakav. Gotovo jednako dobrim svoj odnos sa snahama ocjenjuju svekrve koje snahe vide svakodnevno, par puta tjedno ili na tjednoj bazi. Zabrinjavajuće, 11% svekrva koje žive u istom kućanstvu sa snahom misle da je njihov odnos loš.

Da im je snaha dobra osoba misli visokih 44% svekrva, a da je odlična misli ih 40%. Da je snaha tek osrednja osoba misli 13% ispitanica, a da je loša – izravno je reklo samo 3% svekrva.

Sin između snahe i majke

Samo 6% ispitanih svekrva misli da njihova snaha nije dobra supruga, dok ih 14% misli da je njihov sin „ipak mogao i bolje proći” što se odabira životne družice tiče.

8% ispitanica je jasno reklo kako im snaha narušava odnos sa sinom, dok ih 13% nije moglo reći kakav je taj utjecaj. Da snaha nije „zlo koje se ispriječilo između majke i sina” misli ostatak od 79% ispitanih svekrva. Ipak, 13% ispitanica je priznalo konflikt sa snahom u kojem je sin stao na supruginu stanu. Tek je 1% svekrva reklo da je sin stao na njihovu stranu u sukobu sa snahom. 18% svekrva smatra da se sin ne želi stati između „dvije vatre”.

Gotovo svaka treća svekrva (29%) nije sigurna da ih snaha cijeni dovoljno, dok je 9% njih sasvim sigurno da ih snaha ne cijeni. 60% ih priznaje da ih snaha ponekad traži savjet, 16% kaže da je to jako često, dok ih 24% misli da ih snaha nikada ili nedovoljno često traži savjet.

Odgoj djece i financije

Čak 15% ispitanica misli da su bolje majke no što su to njihove snahe, piše MojeVrijeme.hr – 18% ih nije sa sigurnošću moglo odgovoriti na ovo pitanje. 32% svekrva svakodnevno čuvaju unučad, 59% ih to čini ponekad, a visokih 7% snaha svekrvama nikada ne povjeravaju djecu na čuvanje.

42% svekrva financijski pomažu obitelji svoga sina, dok ih 27% to čini povremeno. Čak 70% svekrva koje ponekad ili često financijski pomažu sinovljevoj obitelji misli da ih snahe ne cijene dovoljno.

Svekrve o svojim svekrvama

53% svekrva koje su i same imale svekrve kažu da je taj odnos bio odličan, dok ih 44% kaže da je taj odnos bilo loš zbog samih svekrva. Istovremeno samo 4% svekrva za loš odnos sa suprugovom majkom krivi sebe.

Čini se tako da su svekrve puno toga naučile iz odnosa sa svojim svekrvama i ono loše nisu preslikale na odnos sa snahom. Naime, 92% svekrva koje su odnos sa svojom svekrvom opisale lošim misle da sa snahom imaju dobar ili fantastičan odnos.

Snaha kao domaćica

Čak 62% svekrva misli da njihove snahe odlično brinu o kućanstvu. 32% ih kaže da su im snahe osrednje domaćice, dok ih 5% tvrdi da se snahe loše ili nikako brinu o kućanstvu. Preostalih 1% misli da snaha, bez njihove pomoći, ne bi uspjela voditi kućanstvo.

Koliko su današnje svekrve emancipirane govori i podatak da ih 83% misli da njihov sin i snaha trebaju dijeliti kućanske poslove, 13% ih nije sigurno u to, dok ih samo 4% misli kako podjela na muške i ženske poslove „postoji s razlogom”.

mojevrijeme.hr/hercegovina.info