otvoreni-natjecaji-660x270Medicinska sestra-tehničar
Dom za stare i iznemogle osobe Domanovići | Zdravstvena ustanova
Rok trajanja: 26.11.2014
Stupanj stručnog obrazovanja: Visoka stručna sprema
Broj izvršitelja 1
Kategorija: Zdravstvo, socijalni rad
Mjesto rada: Čapljina
Vrsta radnog odnosa: neodređeno
Detaljno o natječaju:
Dnevni list,19.11.2014.
DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE „DOMANOVIĆI“ raspisuje :
NATJEČAJ
za radno mjesto
1.Medicinska sestra-tehničar………1 izvršitelj, na neodređeno vrijeme
Opis poslova:
Pružanje medicinskih usluga korisnicima Doma u smjenama ili turnusima,uz obaveznu primopredaju
službe,obavlja poslove kompletne njege bolesnika i to pranje,umivanje,intimna njega,presvlačenje
osobnog i posteljnog rublja,previjanje rana,mjerenje tlaka i kontrola ostale vitalne funkcije,vrši
prevenciju dekubitisa,a ako ga ima redovito previjanje sanacija ,pruža pomoć u rehabilitaciji poslije
frakture,održava higijenu dezinfekciju ortopedskih pomagala,krani nepokretne korisnike,priprema
bolesnike i pomaže liječniku kod pregleda korisnika,te prati zdravstveno stanje bolesnika,u slučaju
smrti obavještava ovlaštenog liječnika,oprema umrlog korisnika i o tome izvješćuje odgovorne
osobe,obavlja i druge poslove po nalogu ravnatelja.
Uvjeti:
Pored općih uvjeta predviđenih Člankom 15.Zakona o radu kandidati trebaju ispunjavati i sljedeće
uvjete VSS Iv stupanj stručnog obrazovanja,medicinska škola,položen stručni ispit,najmanje 6
mjeseci radnog iskustava u struci.
Potrebna dokumentacija original ili ovjerena kopija uz zamolbu:
-svjedodžba o završenoj školi
-dokaz o položenom stručnom ispitu
-dokaz o radnom iskustvu
-uvjerenje da kandidat nije pravomoćno osuđivan i da se ne vodi kazneni postupak –ne starije od 3
mjeseca
-uvjerenje o državljanstvu ne starije od 6 mjeseci ili ovjeren preslik CIPS osobne iskaznice.
Kandidat koji bude izabran dužan je dostaviti liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti za
obavljanje navedenih poslova.
Izbor kandidata će izvršiti imenovana Komisija za natječaj.
Prijave slati osobno u Dom ili preporučeno poštom na adresu:

DOM ZA STARE I IZNEMOGLE OSOBE „DOMANOVIĆI“
DOMANOVIĆI BB
NATJEČAJ ZA POPUNJAVANJE RADNOG MJESTA
88 305 DOMANOVIĆI

capljina.info

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>