Biskupi BiH i Hrvatske uputili dramatično upozorenje o važnosti registracije glasovanja Hrvata na listopadskim izborima.

Komisije Iustitia et pax Hrvatske biskupske konferencije i Biskupske konferencije BiH uputile su dramatičnu zajedničku izjavu u kojoj su pozvale Hrvate podrijetlom iz BiH da se do 19. srpnja registriraju za izlazak na parlamentarne izbore u BiH, ističući da ovome narodu prijeti potpuno gubljenje političkog i narodnog subjektiviteta u zemlji.

– Parlamentarni izbori, koji će se u listopadu održati u BiH, možda su posljednji izbori na kojima će se odlučivati hoće li biti Hrvata u BiH, istaknuo je pomoćni vrhbosanski biskup msgr. Pero Sudar na konferenciji za novinare s koje je upućen javni poziv Hrvatima iz BiH da se registriraju i sudjeluju na izborima.

– U BiH se odvija tiha drama opstanka hrvatskog naroda kao političkog subjekta, koja može imati dalekosežne posljedice ne samo za Hrvate u BiH, ne samo za BiH, već i za Hrvate u Hrvatskoj i za ostale narode i države u ovom dijelu Europe. Ako se izgubi hrvatski politički i narodni subjektivitet u BiH, ta država neće moći opstati, a budući da se u ovoj državi preko leđa malih ljudi i nemoćnih naroda prelamaju interesi velikih i moćnih, mala je vjerojatnost da bi taj raspad države mogao proći mirno, bez rata”, navodi se u izjavi koju potpisuju biskupi Vlado Košić i Pero Sudar. U toj izjavi se pozivaju Hrvati iz BiH, vlasti RH i BiH, europske i međunarodne institucije da se angažiraju na povijesnu odgovornost i izlazak na izbore.

– Prije svega, zato što je ovdje riječ o humanitarnom i pravednom političkom pitanju koje je pretpostavka miru i zajedničkom dobru. Riječ je o sudbinama stotina tisuća prognanih ljudi koji imaju pravo, ako žele, živjeti u Republici Hrvatskoj ili se vratiti u svoj zavičaj u BiH, a bez stabiliziranja političke i pravne situacije u BiH to nikada neće učiniti. Riječ je o kulturi i memoriji jednog naroda, konstitutivnima kako za BiH, tako i za Hrvatsku, gubitak kojih bi ujedno bio i gubitak za europsku kulturu, posebno kulturu mira i snošljivosti kojom se odlikuje upravo taj narod. I svakako, ne manje važno, već spomenuto promicanje mira koji dolazi na velike kušnje ako s prostora BiH nestane Hrvata kao političkog i etničkog subjekta”, navodi se u izjavi u kojom se iznosi i sljedeća analiza stanja u BiH:

– Raspršenost hrvatske političke scene u BiH. Hrvatska je politička scena u BiH tragično raspršena i rastočena strančarenjem, promicanjem vlastitih interesa pojedinaca, a ne zajedničkog dobra građana i naroda. Nije tu riječ o legitimnoj demokratskoj diferenciranosti i razvoju demokratskih procesa. Riječ je o svojevrsnom hrvatskom političkom sljepilu sebičnjaka, odustajanju Hrvata od javnih poslova i prepuštanju bavljenja javnim poslovima pojedincima i skupinama kojima nije na srcu promicanje ni javnog interesa ni zajedničkog dobra. ?- Daytonski izvor nevolja. Taj sporazum od ljudi i naroda u BiH traži nadljudske napore u održanju neodrživoga, a realno onemogućuje prirodni dijalog i iznalaženje racionalnih, dobrih rješenja za narode i konkretne ljude u BiH i iz BiH.

Život po tom sporazumu danas je već nemoguć, a na dulje staze i nezamisliv. ?- Država BiH. Bosna i Hercegovina je država kakva može biti u sklopu neprirodne i neodržive upravno-etničke podjele i tutorske uloge međunarodne zajednice. Ovom prigodom važno je upozoriti na iznimno složene upravno-etničke podjele i uzuse pri glasovanju, posebice glasovanju prognanih osoba iz BiH, ljudi koji su se, za sada, trajno nastanili u drugim državama, poglavito u RH, i koji se u ovakvim socijalnim, političkim i ekonomskim uvjetima ne mogu vratiti u BiH. Oni su ipak njezini građani i bosanskohercegovačka država bi im trebala omogućiti da se osjete dobrodošli u svojoj domovini.?- Europa i svijet. Demokratski svijet već je uvidio da se odnosi u BiH kompliciraju i da je ona neodrživa bez hrvatskoga političkog subjektiviteta, te da joj bez hrvatske prisutnosti prijete nacionalno mesijanski i fundamentalistički sukobi. Zbog toga međunarodna zajednica i europske političke, diplomatske i ekonomske strukture žele da se stvori pozitivno ozračje za realno, stvarno uključivanje Hrvata u politički život BiH. ?Uz analizu biskupi su sačinili i što je potrebno raditi kako bi se stanje u BiH popravilo.

– Poziv na glasovanje. Naše dvije komisije pozivaju sve pojedince, ustanove i nevladine udruge, napose zavičajne klubove i udruženja Hrvata iz BiH, da se uključe i daju doprinos što većem odzivu glasača na izbore. To mogu učiniti pribavljajući i dijeleći obrazac PRP 1, dostupan na internetu (www.izbori.ba), pomažući oko pribavljanja preslika osobne iskaznice, putovnice i slanja Izbornome povjerenstvu (adresa: Izbori u BiH, pp. 451, BiH – 71000 Sarajevo).?- Poziv hrvatskim vlastima. Budući da je od hrvatskih vlasti u RH, u duljem razdoblju, prema Hrvatima iz BiH dolazio niz zbunjujućih poruka, pozivamo vlasti da jasno i nedvosmisleno, na svim razinama, daju jamstvo Hrvatima iz BiH da njihovo prijavljivanje za glasovanje u BiH, njihovo legitimno stjecanje dokumenata BiH, neće imati negativnih posljedica po njih, da im se neće oduzimati stečena prava u Republici Hrvatskoj i da neće biti izvrgnuti bilo kakvim nepravdama ili nezakonitostima u Hrvatskoj zbog dvojnoga državljanstva.

– Poziv župnicima. Naše su komisije dobile zadaću od biskupskih konferencija Hrvatske i BiH da analiziraju stanje glede izbora u BiH te da daju prijedloge za djelovanje. U tom smislu pozivamo župnike, napose one u čijim je župama mnogo Hrvata iz BiH, da pruže svu moguću pomoć ljudima kako bi se taj puk, često nedovoljno informiran, još češće prestrašen, mogao registrirati za izlazak na izbore i na izborima glasovati.?- Udruge građana koje okupljaju Hrvate iz BiH pozivamo da djelovanjem i s članovima dragovoljcima pripomognu u širenju informacija i prikupljanju dokumenata potrebnih za registraciju za izbore.?- U Hrvatskoj, na hrvatskoj društvenoj, kulturnoj i političkoj sceni djeluje čitav niz javnih osoba podrijetlom iz BiH. Pozivamo ih da ne zatajuju svoju izvornu domovinu, nego da javno primjerom pokažu kako su spremni odgovorno založiti se za bolje i pravednije uređenje te za napredak BiH, koji je neodvojiv od opstanka hrvatskoga političkog i narodnog subjektiviteta u toj zemlji, stoji u izjavi biskupa BiH i RH.

večernji ba

Nema komentara

Komentiraj

Vaša email adresa neće biti objavljena. Polja označena zvjezdicom su obavezna.

Možete koristiti HTML tagove: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>